Mikroföretagare en viktig men förbisedd grupp

SKapa bättre villkor för mikroföretag, menar Småföretagarnas Riksförbund

I en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund visar det sig att det inte är fler än 350 000 personer som kan räknas som ”företagsamma”. Utan småföretagare stannar Sverige och det är en tickande bomb för svensk välfärd om antalet företagsamma fortsätter minska. Krångliga regler, högt skattetryck och ett socialt skyddsnät med stora hål för småföretagare hindrar viljan att ta steget att bli företagare, menar Småföretagarnas Riksförbund

Mikroföretagare, med 1 – 9 anställda, är en viktig men tyvärr helt förbisedd grupp. En mikroföretagare har inte tillgång till storföretagens administrativa och ekonomiska fördelar och inte heller den trygghet som det sociala skyddsnätet ger en anställd. Det är dags att våra politiker börjar ställa om för ett företagarklimat som även ser den lille mikroföretagarens vardag. De som sliter hårt för att få vardagen att gå ihop. Annars står vi inför en framtid där företagare och familjer, står utanför det sociala skyddsnätet med en minimal pension, trots att de i hela sitt verksamma liv slitit hårt för att samhället skall fungera i vardagen.

Dessa mikroföretagare har svårt att få sina verksamheter att växa på grund av höga skatter och pga. ett regelverk anpassat för de stora företagen det vill säga dom som står för 0,01 utav företagandet i vårt land och som har full uppbackning från banker och riskkapitalister.

En naturlig följd av denna insikt är att det behövs reformer som stärker företagsamheten runtom i landet för att förbättra arbetsmarknadsutfallen ytterligare. Fler måste vilja gå från anställd till företagare för att skapa nya och växande företag. Politiken på nationell liksom lokal nivå bör riktas in på villkoren för de företagsamma som skapar arbetstillfällen runtom i landet.