Vida Nössemark investerar i kanaltork från Valutec

Den nya kanaltorken ökar torkkapaciteten med 70 000 kubikmeter. Foto: Valutec

I värmländska Nössemark produceras hyvlat konstruktionsvirke, där en stor del går på export till Asien. Sågverket producerar i dag 150 000 kubikmeter. men har planer att på sikt öka till 250 000 kubikmeter. Genom att investera i en kanaltork från Valutec ökar torkkapaciteten med 70 000 kubikmeter. samtidigt som kvaliteten på virket höjs.

Den nya kanaltorken är den första torkinvesteringen sedan Vida köpte anläggningen av Moelven 2016. Sågverket har sedan tidigare 12 kammartorkar.

– Kanaltorken kommer att passa som hand i handske för de produkter vi producerar och den typ av timmer vi sågar, säger Styrbjörn.

Valutec har genom åren levererat ett flertal torkar till Vidakoncernen och nyligen levererades en liknade anläggning till Vida Alvesta.

– Det känns oerhört hedrande att vi får fortsätta att leverera till Vidakoncernen. Jag ser det som ett fint kvitto på vårt samarbete och vi ser fram emot att starta projektet, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

Kanaltorken är av typen FB och utrustad med värmeåtervinning. Den kommer uteslutande att användas till att torka 2,45 meters brädor av gran till en fuktkvot på 18 procent.

Virkestorken levereras med Valutecs nya styrsystem Valmatics 4.0. Det är det enda styrsystemet som kombinerar simulatorteknik med adaptiv styrning och som möjliggör optimering av kapacitet, kvalitet och energiförbrukning samtidigt. Leveransen innefattar även byte till Valmatics 4.0 på två befintliga kammartorkar från en annan leverantör. Då de övriga tio kammartorkarna sedan tidigare styrts av Valmatics innebär det att Nössemark får Valmatics styrning på samtliga torkar.

– Vi känner oss mycket bekväma med Valutecs styrning. Styrningen är viktig av många anledningar; dels vad det gäller kvalitet och kapacitet men lika viktigt är användarvänligheten för de som jobbar med systemet dagligen, säger Styrbjörn.

Montaget av virkestorken och byte av styrsystem påbörjas i januari 2020 och anläggningen beräknas tas i drift under april nästa år.