Större underhållsstopp på Nymölla bruk

Underhållsstoppet på Nymölla blir större än brukligt. Foto: Stora Enso

Nymölla bruk, som ägs av Stora Enso, gör ett större underhållsstopp än vanligt i år. Stoppet, som inleddes i måndags med att återvinningspanna Mg1 stängdes av, involverar runt 400 entreprenörer. Notan hamnar på flera 100 miljoner.

Årets underhållsstopp blir större än brukligt. Det beror på flera saker: Dels ska en ny barktrumma för avbarkning av lövträd sättas in i renseriet, dels ska en överhettare på en återvinningspanna bytas ut och dels ska en annan överhettare, på en fastbränslepanna, också bytas ut.

En droppavskiljare ska också installeras, för att förhindra utsläpp och nedfall av droppar med salter. Vattenverket ska också delvis moderniseras, då den är från början av 1960-talet. Stoppet blir som intensivast den 13-24 maj.