LiU satsar på AI för allmänheten

Onlineutbildningen Elements of AI är öppen och gratis för alla. Foto: LiU

LiU har sedan 1980-talet kurser inom artificiell intelligens, AI, men de är specifikt riktade mot studenter som redan läser på LiU. Med det finska samarbetet går startskottet för en bredare satsning inom området, riktad till en intresserad allmänhet.

– AI påverkar alla, inte bara specialister. Då är det viktigt att fler förstår vad artificiell intelligens innebär och hur tekniken kan användas. Vi vill öka människors förståelse och kunskap, satsa på folkbildning inom området, säger Fredrik Heintz, AI-forskare på LiU.

Onlineutbildningen Elements of AI är öppen och gratis för alla. Den är utvecklad av Helsingfors universitet i samarbete med ett finskt konsultbolag och motsvarar två högskolepoäng. Hittills har 130 000 personer i Finland påbörjat kursen och statliga innovationsmyndigheten Vinnova finansierar nu översättningen till svenska.

Vi hoppas få ännu fler i Sverige att ta kursen än i Finland, säger Fredrik Heintz.

De som läst onlinekursen kan söka en fristående fortsättningskurs på LiU för att få högskolepoäng för kursen.

Våren 2019 erbjuder dessutom LiU Uppdragsutbildning en översiktskurs inom AI och digitalisering. Fler uppdragsutbildningar inom AI kommer att starta under hösten 2019, riktade till näringsliv och offentlig sektor.

– Det finns mycket rädsla och osäkerhet kring AI, till exempel att jobb ska försvinna. Jag tror inte att antalet jobb kommer att minska drastiskt, däremot kommer troligen de allra flesta jobb att förändras. Det som automatiseras är inte yrken utan arbetsuppgifter. Men det finns många etiska och filosofiska aspekter att beakta vad gäller AI och som till exempel rör grundläggande värderingar. De frågorna är viktiga att ha med i alla våra utbildningar, säger Fredrik Heintz.