Wärtsilä levererar fem nya motorer till argentinskt kraftverk

Manantiales Behr- området hör till ett av de viktigaste oljefälten i Argentina, och den nya anläggningen från Wärtsilä kommer att öka effektiviteten i områdets strömförsörjning genom att ersätta en befintlig gasturbinanläggning. Foto: Wärtsilä

Wärtsilä kommer att leverera fem 31SG-motorer till ett kraftverk, som ägs av ett oljebolag i Argentina. Den gasdrivna anläggningen kommer att ha en initial kapacitet på 57,4 megawatt, men effekten kan senare ökas till 90 megawatt.

Den el som produceras kommer främst att användas för att förvalta och bedriva de lokala oljefälten. Eventuellt överskott säljs till det nationella nätet.

Ordern med Wärtsilä inkluderar komplett teknik, upphandling och konstruktion av EPC- projekt. Ordern bokfördes under fjärde kvartalet 2018.

De nya 31SG-motorerna, med sin förmåga att nå full effekt från starten på två minuter, kommer att balansera det intermittenta utbudet från en närliggande vindkraftpark och därigenom effektivt tillhandahålla ett hybridenergisystem, meddelade företaget.

Utöver motorernas effektivitet kan Wärtsiläs 31SG-motorer arbeta utan problem i besvärliga klimatförhållanden.

Förhållandena i Manantiales Behr-dalen inkluderar vindhastigheter på upp till 180 kilometer i timmen och temperaturer som under ett år kan pendla mellan -10 grader Celsius till + 40 grader.

Anläggningen förväntas bli fullt fungerande i oktober 2020.