Umeå universitet deltar i AI-satsning på över 500 miljoner kronor

Virginia Dignum, Frank Dignum och Helena Lindgren, alla professorer på Institutionen för datavetenskap. Foto: Mikael Hansson

Umeå universitet har utsetts till partner i ett EU-finansierat AI-forskningsprogram om totalt 50 miljoner euro, över 500 miljoner kronor, för att utveckla artificiell intelligens som samverkar med människan. EU-kommissionens satsning ska stötta forskning inom artificiell intelligens som kan stärka människors liv, förmågor och hälsa och samtidigt förbättra vårt samhälle. Fyra olika nätverk av spetskompetens och en samordnande verksamhet ingår i satsningen.

Umeå universitet kommer att vara partner i ett av de fyra nätverken som går under namnet HumanE-AI-Net. Målet är att utveckla den vetenskapliga grund och de tekniska genombrott som behövs för att artificiell intelligens ska kunna utformas till nytta för både människor och samhälle och som följer europeiska etiska värden och sociala, kulturella, juridiska och politiska normer.

De seniora forskare som deltar från Umeå universitet är Helena Lindgren, Virginia Dignum och Frank Dignum, alla tre professorer vid Institutionen för datavetenskap.

– I nätverket, där Umeå universitet kommer att ha en av de ledande rollerna, samordnas Europas främsta AI-forskning för att forma framtidens AI-system som kan samverka med människor. Vi kommer att leva och arbeta med artificiell intelligens och det är viktigt att vi kan lita på dessa system och känna att de förstärker vår förmåga och vårt välmående, och att de förbättrar vårt samhälle, säger professor Helena Lindgren.

– Vid Umeå universitet kommer vi att leda arbetet för etisk och ansvarsfull AI och samordna insatserna för AI i samhället, säger professor Virginia Dignum.