Utökat sparpaket från Sandvik

Jonas Ekströmer/TT: Sandviks avgående vd Björn Rosengren presenterar kvartalsrapporten. Arkivbild.

Redan i somras och i samband med den andra kvartalsrapporten meddelade vd Björn Rosengren att man tillsätter ett rejält sparpaket.

När nu den tredje kvartalsrapporten släpptes står det klart att 2 000 personer inte är tillräckligt.

Det gäller att vara tidig, den som väntar längst kommer att drabbas hårdast. Det här är en viktig del för att möta den allt svagare efterfrågan på industrisidan, säger Sandviks vd.

TT: Hur kännbart blir det här sparpaketet för anställda i Sverige?

Det här är spritt ut i hela världen och vi har 45 000 medarbetare. En del av det här berör i Sverige men det är också utspritt över 20 olika divisioner. Det handlar om en del tidiga förtidspensioneringar, att man tar ut visstidsanställda och en del där man behöver göra ordentliga nedskärningar och säga upp folk.

Förväntad nivå

Totalt handlar det om en engångskostnad för sparpaketet på 1,7 miljarder kronor som förväntas vara klar vid halvårsskiftet nästa år.

Nivån ligger ungefär där jag förväntat och den är rätt för att säkerställa ett starkt och lönsamt Sandvik.

Verkstadsjätten är under lupp extra mycket nu som ett resultat av en allt mer vikande konjunktur och Björn Rosengren medger att det är ett allt tuffare klimat som väntar.

Vi förbereder oss för att det är tuffare tider som kommer och det här var ett tufft kvartal. Positivt är att kassaflödet är enormt starkt. Vi ligger väldigt bra till för att uppnå de mål vi har.

Svag efterfrågan

Utökad efterfrågan inom olje- och gruvindustrin kompenserade desto svagare utveckling från bland annat bilindustrin.

Skillnaden från förra kvartalet är att vi ser hur USA är svagare än tidigare. När det gäller Asien har det redan bottnat ut och rullar på en ungefär likadan nivå. Det gäller även Europa, säger Rosengren.

Det justerade rörelseresultatet, rensat för engångsposter, på 4,62 miljarder kronor var nu ändå bättre än såväl förra årets resultat (4,59 miljarder) liksom analytikernas förväntningar som låg på 4,48 miljarder enligt Reuters sammanställning.

Från aktiemarknadens sida gavs tummen upp för rapporten som kan ha varit Rosengrens allra sista då han ska ta över ABB i början av 2020.

Strax före klockan 13 hade aktien lyft 1,7 procent.