AQ Group inviger fabrik i Łódź i Polen

Den nya fabriken rymmer 1 000 anställda. Foto: AQ Group

Nu har AQ Group invigt sin nya fabrik för kablage i Łódź, Polen tillsammans med kunder, leverantörer och partner. Detta är en mycket spännande dag och en viktig pusselbit i företagets tillväxtstrategi. I och med denna investering så ökas möjligheten att att erbjuda  mer konkurrenskraftiga produkter till företagets kunder.

Den nya anläggningen på 12 300 kvadratmeter möjliggör bättre flöden och arbetsorganisation. Den har plats för mer automation och förbättrar miljön och komforten för de anställda. Dessutom finns möjlighet att utöka med ytterligare 5 000 kvadratmeter i framtiden.

Tack vare ett fint samarbete med kunder, leverantörer och partner har AQ Group uppnått en enastående tillväxt under åren inom BA Wiring Systems i Lodz. AQ Groupär stolta över att sedan 1996 har ökat antalet anställda i Łódź från 130 personer till nästan 1 000 i den nya fabriken. 

Invigningen av den nya fabriken är en milstolpe i utvecklingen av AQ Group i Polen. Med fokus på nya teknologier och utökad produktionskapacitet kommer AQ Group nu öka satsningen på att utveckla affären med både existerande och nya kunder.