Minskad IPO-aktivitet under årets tredje kvartal

Lugnt tredje kvartal på de globala IPO-marknaderna. Arkivbild

Geopolitiska handelsfrågor fortsätter att påverka noteringsklimatet globalt. Enligt EY:s senaste analys genomfördes 256 börsnoteringar, IPOs, under det tredje kvartalet 2019, med transaktionsintäkter på 40,2 miljarder USD, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period förra året. Teknik-, industri- samt hälsa- och sjukvårdssektorerna har varit mest aktiva hittills i år. Under 2020 spås marknadsförhållandena bli bättre och IPO-aktiviteten förväntas återgå till tidigare höga nivåer.

Totalt genomfördes 256 IPOs under Q3 2019 med en total transaktionsintäkt på 40,2 miljarder USD, en minskning med 24 volymprocent och 22 procent av intäkterna jämfört med tredje kvartalet 2018. De första nio månaderna av 2019 innebar en minskning med 26 procent av transaktionsvolymen (768 IPOs) och en minskning med 25 procent av marknadsintäkterna jämfört med YTD 2018. Medan antalet noteringar minskade, var den genomsnittliga kursuppgången på första dagen på de viktigaste marknaderna 27 procent och den genomsnittliga hittillsvarande utvecklingen efter börsintroduktionen hela 32 procent.

– Vi har haft ett lugnt tredje kvartal på de globala IPO-marknaderna, vilket beror på den långvariga geopolitiska turbulensen. Nu går vi in i en IPO-säsong som globalt sett brukar vara intensiv och förväntar oss att den globala IPO-aktiviteten kommer att öka under det sista kvartalet. Under 2020 tror vi på stabilisering av handelsspänningar mellan USA och Kina inför det amerikanska valet, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

– Vår analys är att det tredje kvartalet i Norden är som förväntat den period på årets med lägst IPO-aktivitet, vilket till stor del beror på sommaruppehållet hos investerare i Norden och norra Europa. Vi räknar med ett starkt fjärde kvartal och minst 12 månader av fortsatt stark aktivitet, bland annat beroende på de låga räntorna. Vi har flera pågående dialoger med svenska och utländska bolag som söker sig mot Nasdaq Stockholm under 2020 och 2021, säger Andreas Dalhäll.