Nouryon planerar fullskalig produktionsanläggning för etylenaminer

Nouryon introducerar en ny och mer hållbar teknologi för produktion av etylenaminer i Stenungsund. Foto: Nouryon

Nouryon har invigt en demonstrationsanläggning i Stenungsund där företaget visar upp en revolutionerande och mer hållbar teknologiplattform för att producera etylenaminer och deras derivat. Teknologin, som är baserad på etylenoxid, möjliggör en selektiv produktion av ett brett utbud av slutprodukter och gör att Nouryon kan utvidga sitt utbud av etylenaminprodukter.

Nouryon har framgångsrikt producerat de första etylenaminprodukterna i demonstrationsanläggningen, och bekräftat teknologin i relevant industriell skala som ett nästa steg mot full kommersialisering. Etylenaminer är viktiga byggstenar i flera växande tillämpningar, såsom epoxihärdning, smörjoljetillsatser, asfaltstillsatser och våtstyrkemedel för papper.

”Möjligheten att utöka vår etylenoxidbaserade etylenaminportfölj till att selektivt producera föreningar inkluderande dietylentriamin (DETA) och trietylentetramin (TETA) och andra högre aminer är en stor möjlighet för vår industri och vi är mycket glada över detta genombrott”, säger Joppe Smit, chef för Etylenaminer på Nouryon. ”Dessutom minskar den nya teknologin råmaterialförbrukningen avsevärt samt förbättrar kostnads- och miljöprestanda genom eliminering av nästan allt avfall jämfört med befintliga processer.”

Projekteringsarbetet för en fullskalig tillverkningsanläggning baserad på den nya teknologin förväntas starta i slutet av 2019. ”Vi tror starkt på att den här teknologin har potential att bli banbrytande i vår bransch”, säger Charlie Shaver, CEO för Nouryon. ”Detta är ett utmärkt exempel på hur Nouryon arbetar med innovation för att möta förändrade krav från våra kunder”.