Profuragruppen avyttrar sågverk till tysk industrikoncern

Foto: Ziegler Group

Profuragruppen avyttrar, tillsammans med BAXAB, Green Wood Sverige AB, med tillhörande dotterbolagen Balungstrands Sågverk AB och Bäckebrons Sågverk AB.

Köpande bolag är tyska Ziegler Group. Ziegler är ett familjeägt bolag i tredje generation med 2 230 anställda och en omsättning om 10 miljarder kronor. Bolaget bedriver verksamhet inom flertalet trärelaterade branscher, där sågverksamheten uppgår till 1,2 miljoner kubikmeter sågat virke.

”Ledning och personal förblir oförändrade och tanken är att fortsätta Profuragruppens tillväxtresa”, skriver Profura i ett pressmeddelande.

Profuragruppens ägare, Bernt Ivarsson, känner sig trygg med Ziegler som ägare:

–Bolaget kan sågverk, är välinvesterat och har de finansiella resurserna att utveckla sågverken ytterligare.