Industrins hjul rullar oförändrat

Jonas Ekströmer/TT: Flera fordonsfabriker har problem med bland annat halvledarbrist. Arkivbild.

Kapacitetsutnyttjandet i industrin ökade med 0,1 procentenheter under det första kvartalet i år, alltså i stort sett oförändrat, jämfört med det fjärde kvartalet i fjol.

Enligt Statistiska centralbyrån var kapacitetsutnyttjandet 90,4 procent, i säsongsrensade tal.

Högst ligger kapacitetsutnyttjandet i industri för varaktiga konsumtionsvaror, 95,9 procent, och lägst för fordonsindustrin, 83,9 procent.