MDU:s forskare utvecklar ny rymdteknik

Bild: MDU

Forskare vid Mälardalens universitet (MDU) har utvecklat teknik som nu används i rymden. Inom ramen för forskningsprofilen DPAC har forskarna skapat en datorarkitektur för strålningssäkra serverlösningar och molntjänster som kommer att påverka hela rymdindustrin och en stor mängd digitala tjänster inom rymdområdet.

− Det är MDU-forskning som pågått i flera olika projekt sedan 2013 som ligger till grund för SpaceCloud, en lösning med strålningssäkra heterogena serverlösningar för molntjänster i rymden, säger Fredrik Bruhn, adjungerad professor på MDU och medgrundare av företaget Unibap som jobbar med att industrikommersialisera lösningen.

Datorarkitekturen gör det möjligt att använda PC-teknik i rymden. Den tar hänsyn till den högradioaktiva miljön som finns där och som kraftigt påverkar datorernas funktion. Forskare vid MDU har tagit fram nya datorarkitekturer för AI, maskininlärning, djupinlärning och molntjänster som fungerar i denna tuffa miljö.  

− Serverlösningen har en mycket hög beräkningskapacitet och kan användas för databearbetning och analys av stora mängder information. Prestanda upp mot 1000 miljarder beräkningar per sekund kan uppnås, säger Fredrik Bruhn.

Forskningen har genomförts i flera faser och de första prototyperna började testas i rymden 2016, via industripartners. Testerna i rymden har varit avgörande för att nå goda resultat, då det är svårt och kostsamt att simulera rymdmiljön på jorden, menar Fredrik Bruhn.

− Forskningsresultaten påverkar i princip alla digitala tjänster i rymden. De leder till en demokratisering av rymden, där vilken app-utvecklare som helst nu kan skicka upp sina appar till SpaceCloud för att göra avancerad data- och informationsanalys på rymddata.