Ny rapport visar behovet av säkra kompetens inom edge computing

En ny rapport från International Data Corporation (IDC) belyser hur viktig edge computing är för den fortsatta digitaliseringen. Samtidigt visar rapporten vilka hinder som kvarstår för fortsatta investeringar samt råd för att framtidssäkra kapaciteten för edge computing.

IDC:s rapport ”Succeeding at Connected Operations with Edge Computing har sponsrats av Schneider Electric.

Edge computing är en IT-driftsättning som utformats för att föra program och data så nära användarna som möjligt. Det är därför en av de viktigaste faktorerna för digital transformation. Infrastruktur för edge computing används främst inom system för cybersäkerhet för att övervaka det lokala operativa nätverket samt för att lagra och bearbeta operativa data för transport till molnet. När organisationerna som tillfrågades i rapporten fick frågan om varför de investerade i edge computing angav respondenterna främst att det var för att "förbättra cybersäkerheten" (50 %) och "systemens motståndskraft och tillförlitlighet" (44 %).

– Organisationer lutar sig alltmer mot digital teknik för att bli mer effektiva och hållbara samt för att förbättra säkerheten. Rapporten undersöker den avgörande roll som edge computing och edge computing-implementeringar har för att möjliggöra en digital och uppkopplad verksamhet. Sammanställningen belyser strategier som IT-proffs och beslutsfattare kan använda sig av för att framtidssäkra sina edge computing-funktioner och för att stödja en fjärrstyrd, uppkopplad, säker, tillförlitlig, motståndskraftig och hållbar verksamhet, säger Chris Hanley, SVP, Commercial Operations & Global Channels på Schneider Electric.

Det finns dock olika utmaningar som organisationer måste övervinna för att se till att denna infrastruktur, och därmed den uppkopplade verksamheten, är motståndskraftig och tillförlitlig. Många organisationer rapporterar att de har problem med uppkoppling och strömavbrott.

­– För att kunna gå över till en digital och uppkopplad verksamhet är det grundläggande att kapaciteten för edge computing är motståndskraftig. Organisationer blir sårbara om och när deras teknik fallerar. För att framtidssäkra edge computing-installationer måste ledare utveckla en strategi som tar itu med problem, såsom cybersäkerhet och anslutningsproblem, och som säkerställer tillgång till den kompetens som krävs för att upprätthålla motståndskraftiga edge computing-infrastrukturer, säger Jennifer Cooke, Research Director, Edge Strategies på IDC.