Epiroc släpper delårsrapport

Foto: Epiroc

Epiroc har publicerat sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2021.

Orderingången ökade 25 procent till MSEK 11 643, organisk ökning med 19 procent, medan intäkterna ökade 14 procent till MSEK 11 173.

Helena Hedblom, vd och koncernchef för Epiroc, kommenterar rapporten i ett pressmeddelande:

”2021 var ytterligare ett spännande år med både framgångar och utmaningar. Hög kundaktivitet i kombination med ökad investeringsvilja ledde till rekordhög orderingång på MSEK 45 648. Intäkterna ökade och både rörelseresultat och -marginal nådde nya rekord, trots utmaningar med covid-19-pandemin och störningar i leverantörskedjan. Vi slutförde åtta förvärv, lanserade banbrytande innovationer och gjorde stora framsteg inom hållbarhet”.

”Efterfrågan var fortsatt stark och orderingången ökade med 25% till MSEK 11 643 i kvartalet. Det motsvarar en organisk tillväxt på 19% jämfört med föregående år. Förvärv bidrog med 4%. Eftermark-naden utvecklades starkt med en organisk tillväxt på 19% för Service och 16% för Tools & Attachments”

”Jag är övertygad om att vår lokala närvaro med skickliga servicetekniker och stödfunktioner för eftermarknaden bidrar till utvecklingen. Utrustning växte också starkt och orderingången ökade 20% organiskt”.

”Sekventiellt, det vill säga jämfört med föregående kvartal, minskade orderingången 5% organiskt, vilket ska jämföras med det rekordhöga tredje kvartalet. På kort sikt förväntar vi oss att efterfrågan på både utrustning och eftermarknad kommer att ligga kvar på en hög nivå”.