Litiumpriset når nya rekordnivåer

Foto: Wikimedia Commons

Litiumpriserna fortsätter sin halsbrytande uppgång i Kina, med stigande elbilsförsäljning bakom en femfaldig ökning under det senaste året. Det skriver Bloomberg News.

Elbilsboomen visar inga tecken på att mattas av i Kina. Data visar på en ökning på 35 procent av registreringar av nya elbilar i december jämfört med föregående månad. Nästan 400 000 elbilar registrerades under månaden, enligt China Automotive Technology and Research Center. Tesla Inc. stod för cirka 18 procent av den siffran.

Företaget Ganfeng Lithium., som tecknat ett långsiktigt litiumleveransavtal med Tesla i november, meddelade att dess vinster för 2021 kommer att öka med hela 437 procent, tack vare den exploderande elbilsmarknaden.

Utbudet av litium riskerar också att bli allt mindre de närmaste, varnar experter, då få nya litiumprojekt är färdiga att gå i produktion.