Stora Enso uppgraderar kartongmaskin i Skoghalls bruk

Foto: Stora Enso

Valmet meddelar att de kommer att leverera en ombyggnad av en kartongmaskin i Stora Ensos bruk i Skoghall. Huvudmålet med projektet är att öka produktionskapaciteten på kartongmaskinen 8 (BM 8). Tvåstegsprojektet planeras att slutföras under andra halvåret 2023.

Ordervärdet har inte offentliggjorts, men enligt Valmet brukar värdet av en order av denna typ och leveransomfattning vanligtvis ligga på runt 30-40 miljoner euro.

I oktober 2021 tillkännagav Stora Enso en stor investering för att utöka kartongproduktionen i Skoghall. Efter investeringen kan den årliga förpackningskartongproduktionen i Skoghall ökas med cirka 100 000 ton, så att brukets totala kapacitet överstiger 900 000 ton.

Projektet kommer att genomföras genom att avlägsna flaskhalsar i en av de befintliga produktionslinjerna i två steg.