Klartecken för IoT-projekt i norr

Bild: TH1NG

Vinnova har i sin senaste utlysning beviljat stöd till projektet ”GIOTIS - genomförandeprojekt IoT för innovativ samhällsnytta i Skellefteå” där TH1NG, en Stockholmsbaserad IoT- och internetleverantör, samarbetar med Skellefteå kommun, Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå Kraft.  

Utlysningen riktades till aktörer som i samverkan med kommuner eller regioner vill ta ett större grepp kring IoT-lösningar i offentlig sektor. Målet är att projekten ska kunna bidra till samhällsnytta på ett nationellt plan.

Projektkoordinator är Skellefteå kommun Samhällsplanering och övriga projektdeltagare är Luleå tekniska universitet och Skellefteå Kraft AB. Utlysningen skedde inom ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram för Sakernas Internet.

- Detta positiva beslut är ett kvitto på det långsiktiga arbetet vi bedrivit och potentialen som finns i Skellefteå, säger Michael Carlberg Lax, CIO Skellefteå Kommun

- Målsättningen är att skapa en attraktiv lösning som förebild för att kunna göra liknande satsningar även i andra delar av Sverige och öka kunskapen om IoT i offentlig sektor, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.