Flens Byggelement investerar i ny produktionslina

Foto: Flens Byggelement

Klimatkrisen är en av flera anledningar till att prefabricerade träelement efterfrågas allt mer i Sverige. Det skriver Flens Byggelement, som planerar att expandera för att möta efterfrågan från de stora riksbyggarna.

–Det finns många fördelar med att bygga i trä. Det är ett oändligt material som är bra för klimatet och eftersom stål och betong har varit stora delar i materialåtgången i byggnationen i Sverige så behöver vi titta på mer förnybara alternativ om vi ska klara de klimatutmaningar vi står inför, säger Rickard Brännman, projektledare på Flens Byggelement.

Flens Byggelement grundades 2008 och levererar idag prefabricerade träelement till hela Skandinavien. I prefabriceringen av takelement används Metsä Woods Kerto LVL-element. Kerto LVL är en industriellt producerad produkt där man limmar ihop flera lager av tre millimeter tjocka fanér och får en stark och vridstyv produkt.

–Våra kunder efterfrågar ofta specifika egenskaper såsom långa spännvidder, låga u-värden, en låg nedböjning och där gör Kerto LVL ett mycket bra jobb, säger Rickard Brännman.

Nu har Flens Byggelement långtgående planer på att investera i en ny produktionslina för att öka produktionen av Kerto LVL-element och kunna möta efterfrågan på prefabricerade träelement från kunderna.

–Vi kommer kunna öka vår produktionskapacitet markant och på ett bättre och smidigare sätt tillgodose den efterfrågan som finns på marknaden, säger Rickard Brännman.