SKF förvärvar företag inom additiv tillverkning

Foto: SKF

SKF har slutfört förvärvet av Laser Cladding Venture n.v. (LCV), ett belgiskt företag verksamt inom additiv tillverkning.

LCV är ett nischat ingenjörs-startupbolag som är specialiserat på olika teknologier och processer för additiv tillverkning. Dessa kan användas för att stödja SKF:s service- och rekonditioneringserbjudanden.

SKF menar att additiv tillverkning kommer ”underlätta ett tillvägagångssätt baserat på en cirkulär ekonomi”, vilket stödjer företagets strävan att tillhandhålla lösningar som minimerar det totala koldioxidavtrycket.