EU-kommissionär: ”EU måste investera 500 miljarder euro i kärnkraftsindustrin fram till 2050”

Foto: Jennifer Jacquemart/EU-kommissionen

I en intervju med den franska tidningen "Journal du Dimanche" välkomnar EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, beslutet att klassificera kärnkraft som en källa till hållbar energi.

I intervjun säger han att EU behöver investera 500 miljarder euro i industrin fram till 2050 för att modernisera gamla anläggningar och utveckla den nya generationens kärnkraftverk, utan vilka EU inte kommer att kunna uppnå sitt mål om koldioxidneutralitet om trettio år.

–Enbart befintliga kärnkraftverk kommer att kräva 50 miljarder euro i investeringar till 2030. Och 500 miljarder fram till 2050 för kraftverk av den nya generationen. Det blir en finansiell satsning på omkring 20 miljarder om året, som kommer att läggas till de 65 miljarder euro som behövs för att utveckla förnybar energi och den årliga investeringen på 45 miljarder för ytterligare nätverksinfrastruktur, säger han i intervjun.

Än så länge är inget slutgiltigt beslut taget om kärnkraft och naturgas ska ingå i EU:s så kallade taxonomi, som står för hållbara investeringar. Men enligt nyhetskanalen France 2 är det mycket osannolikt att förslaget inte går igenom eftersom det kräver att omkring 20 medlemsländer röstar emot det.