Svensk exportindustri presterade bättre än världsmarknaden under pandemin

Foto: Business Sweden

Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport ökade under pandemiåret 2020 till 1,2 procent, från 1,1 procent föregående år. Den stärkta positionen för svensk export i världen drevs av ökad efterfrågan på ”pandemivaror” som läkemedel, elektronik och trävaror. Det visar årets utgåva av Business Swedens rapport Global Export, som baseras på den senaste statistiken från FN:s databas UN Comtrade.

Under pandemiåret 2020 tog svensk exportindustri marknadsandelar inom varugrupper som kemi/läkemedel, elektronik och trävaror.  

Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport ökade till 1,2 procent, från 1,1 procent föregående år, där den även legat stabilt mellan åren 2015-2019.

– Om detta är ett trendbrott eller en pandemieffekt är för tidigt att uttala sig om. Men vi ser att Sverige tog marknadsandelar inom varugrupper där efterfrågan gick starkt uppåt under pandemin, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, i ett pressmeddelande.

Under 2020 fortsatte Asien att utvecklas starkt och blev den ledande aktören på exportmarknaden och står nu för 40 procent av världsexporten. Europas andel av världsexporten var oförändrad medan Nordamerika tappade mark.

Sveriges totala export minskade betydligt mindre än exporten i flera stora länder som exempelvis Tyskland och USA. Även minskningen av BNP blev betydligt lindrigare i Sverige än på de flesta fall i världen under 2020 och Sveriges BNP är redan tillbaka på förkrisnivå. Sverige har dessutom goda exportutsikter inte minst till följd av massiva återhämtningspaket med fokus på digitalisering och grön omställning som har sjösatts världen över. 

– Sverige och svenska företag ligger i framkant inom dessa områden med innovativa hållbara lösningar. Om dessa når ut till den globala marknaden kan Sverige mycket väl fortsätta att ta andelar på den globala exportmarknaden, konstaterar Lena Sellgren.

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.