Kina har kraftigt ökat importen av barrvedsmassa från Europa

Foto: Marqueed/Wikimedia Commons

Kina har kraftigt ökat importen av barrvedsmassa från Europa – men inte från Norden. Europa, Nya Zeeland och Latinamerika står nu för 80 procent av barrvedsimporten under det gångna året, enligt statistik från Wood Resources International LLC.

Mönstret är helt förändrat jämfört med för fem år sedan, enligt WRI. Då var laster med barrved från Europa en ovanlig syn i kinesiska hamnar.

Nya Zeeland, Ryssland och USA stod då för nästan 75 procent av importvolymen 2017. Under 2020 och 2021 har dock leveranserna från Ryssland och USA kraftigt minskat, samtidigt som utbudet från Europa och Latinamerika ökat.

Europas andel av den totala importvolymen är för närvarande 30 procent.

Tyskland och Tjeckien står för störst del av kakan, men flera andra länder har också ökat sin export av barrmassa. Polen, Frankrike och Slovakien nämns i sammanhanget, men inte något av de nordiska länderna.