Stockholm Vatten får ny räddningskammare för utbyggnad av avloppsreningen 

Foto: Jama Mining Machines
Foto: Jama Mining Machines

För den omfattande utbyggnaden av avloppsreningen som Stockholm Vatten genomför på flera ställen i Storstockholm har man investerat i en räddningskammare. Räddningskammaren som tagits fram av Skellefteåbaserade Jama Mining Machines ska vara med under hela byggtiden, fram till 2029.

Räddningskammaren ska användas i tunnlar på stora djup.

– Eftersom arbetstunneln är över 300 meter lång och man bara kommer in och ut ur tunneln från ett håll är det ett krav att vi har en räddningskammare, säger Joacim Andersson, som är Bas-U i projektet Stockholms framtida avloppsrening och ansvarar för bygg- och miljösamordning i utförandedelen.

Att Stockholm Vatten och Avfall valt att investera i en ny räddningskammare beror på tunnelns utformning, aktuella regler och att deras tidigare kammare inte lever upp till dessa krav.

– Vi hade sedan tidigare en äldre kammare men det var nödvändigt för oss att handla upp en ny kammare som helt uppfyller dagens moderna krav, är maskfri och har hög kapacitet, säger Andersson.

Det nya regelverk som Stockholm Vatten och Avfall behöver förhålla sig till säger exempelvis att räddningskammaren ska vara utrustad med ett luftbehandlingssystem som möjliggör vanlig andning, alltså att kammaren inte får vara utrustad med ett system med friskluftsmasker. Att slippa masker gör stor skillnad inte minst för användarnas känsla av trygghet, menar Joacim Andersson.

 – Tänk dig själv när en nödsituation uppstår och du behöver snabbt ta dig till räddningskammaren. Du är troligtvis ganska stressad och känner ett obehag. Då är det stor skillnad att ta på dig en trång och obekväm ansiktsmask som du ska bära i flera timmar jämfört med att sitta ned utan mask och andas frisk luft i en behaglig miljö.