Råvarubrist hotar elbilsboomen

Foto: Terrafame

Bristen på nickel, kobolt, litium och mangan bland annat har blivit ett allt större huvudbry för elbilstillverkare, särskilt då batterifabriksprojekten i världen formligen exploderar. Bara inom EU har 50 batterifabriksprojekt meddelats.

Denna obalans mellan utbud och efterfrågan har redan fått priserna att slå i taket. Litiumpriset har till exempel fördubblats det senaste året. För att inte riskera att stå utan leveranser av kritiska material har biltillverkare börjat teckna kontrakt direkt med gruvföretag.

Senast i raden är biltillverkaren Renault som ingått ett nickelförsörjningspartnerskap med finska Terrafame.

Återvinning är ett annat möjligt alternativ för att öka utbudet av mineraler. Enligt en rapport från

Institute of sustainable futures vid University of technology i Sydney, Australien, kan man genom återvinning minska den globala efterfrågan till 2040 med 35 procent på kobolt och nickel.

Källa: RFI