Brännare från Gällivare möter stort intresse i gruvvärlden

Ulf Karlsson. Foto: Gefa System

Gefa System, ett Gällivare-baserat automationsföretag som nu mest är känt för sina brännarsystem, meddelar att de fått flera internationella order på sina egenutvecklade brännare, bland annat till Kazakstan, Zambia och Chile. Nyligen fick företaget en stor order på ett komplett brännarsystem från Palabora Mining Company i Sydafrika. Brännarsystemet ska användas i ett kopparsmältverk, något som företaget beskriver som en för just deras brännare.

- Vårt brännarsystem har rönt stort intresse världen över tack vare den effektiva förbränningen vilket gör att man kan köra fler cykler på en konverter före murning. Det blir jämnare och högre  värme och därmed jämnare torkning av murningen i converter, säger Ulf Karlsson, Gefa System, i ett pressmeddelande.

Den nya ordern från Sydafrika ser Gefa som ett bevis på marknadens ökade intresse för företagets högtrycksteknik inom förbränning.

- Våra brännare använder högtrycksteknik och ger jämnare och högre värme och mindre  rökutveckling. Det minskar inte bara utsläppen, det ökar också livslängden på själva convertern, säger Ulf Karlsson.