Nytt hot mot bilindustrin – stopp för magnesiumproduktionen

Foto: UC Rusal/WIkimedia Commons

Förutom halvledarbristen hotar nu magnesiumbrist bilindustrin. Kinesiska myndigheter har nämligen inför begränsningar för magnesiumproduktion. Magnesium är en nyckelkomponent i aluminiumlegeringar som efterfrågas stort av fordonsindustrin och Kina står för cirka 87 procent av världens magnesiumproduktion.  

För att minska energianvändningen har Kina beslutat att stora energiintensiva industrier eller företag måste minska eller helt stoppa sin produktion från september till december i år. 35 av 50 magnesiumsmältverk har redan stängt till slutet av året. Och enligt lokala tjänstemän kommer återstoden tvingas sänka produktionen med 50 procent för att säkerställa att energiförbrukningsmålen uppfylls.

Magnesiumproduktion är också extremt energiintensiv. För producera ett ton av metallen krävs 35-40 megawattimmar el. Dessutom är metallen på grund av snabb oxidering svår att lagra.

Källa: Mining-technology