Kiwa förvärvar livsmedelsspecialist

Foto: Kiwa

Kiwa har förvärvat Valiguard, ett svenskt företag som erbjuder revisioner och certifieringar av livsmedelsföretag i samarbete med multinationella certifieringsorgan.

– Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Det innebär att vi förstärker vår kompetens. Valiguard är oerhört kompetenta inom internationella livsmedelssäkerhetsstandarder och vi på Kiwa har bred kompetens inom nationella standarder inom samma kategori utöver vår ekologiska certifiering och certifiering av ledningssystem, säger Hans Lindahl, VD för Kiwas certifieringsbolag.

Avtalet omfattar hela Valiguards verksamhet. Bolaget kommer att fortsätta agera som en legal enhet där Valiguards VD Josefine Liew kommer att rapportera till Hans Lindahl och ingå i Kiwas ledningsgrupp för Certifiering.

- Sammanslagningen är bra för både Valiguards och Kiwas kunder och för hela marknaden i stort. Tillsammans kan vi erbjuda en spetskompetens längs hela kedjan: från jord till bord, säger Josefine Liew, VD, Valiguard AB.