ABB levererar utrustning till Renewcells nya textilåtervinningsfabrik

Foto: ABB

ABB meddelar att de ska leverera automation, elektrifiering, kvalitetskontrollsystem, motorer och drivsystem till Renewcells nya industriella textilåtervinningsanläggning i Sundsvall. Tech-företaget Renewcell är specialiserat på textil-till-textil-återvinning och sägs ha världens första kommersiella textilåtervinningsanläggning i Ortvikens pappersbruk, där SCA utrymt lokaler där det förut stod en pappersmaskin.

Renewcell arbetar redan med flera olika modetillverkare och 2020 inledde företaget och H&M-koncernen ett flerårigt samarbete för att ersätta nyfiber med återvunna textilier i kläder.

Klädtillverkning av bomull och andra råvaror har stor påverkan på miljön, vilket gör återvinning av textilfiber intressant ur miljösynpunkt. Enligt Renewcells preliminära beräkningar förbrukar textilfiber som tillverkats av återvunna råmaterial cirka 50 liter färskvatten per kilo i produktionen jämfört med cirka 1 600 liter för bomull och 90 liter för cellulosamaterialet viskos, som inte är gjort av bomull.

Enligt ABB påminner processen för klädåtervinning om den för massatorkning i och med att man bryter ned cellulosa i bomull och viskostyger för att återvinna den till nya råvaror. Likheterna med massatorkning innebär att Renewcell kan använda sig av den befintliga infrastrukturen, inklusive byggnader och försörjning och behandling av råvatten, avloppsvatten, tryckluft och elektricitet vid Ortvikens bruk.  

ABB kommer att leverera specifik teknik för att styra massatorken – utrustning som tidigare användes för att torka rå trämassa till papper och förpackningar – och kunskaper om kvalitetskontroller som är specifika för den här processen. Kunden begärde att vikt- och fuktmätning skulle baseras på tester på en pilotmaskin.

Bland den ABB-teknik som installeras på den nya anläggningen finns processtyrsystemet ABB Ability System 800xA som ger operatörerna bred översikt och noggrann styrning från kontrollrummet.

ABB ska också tillhandahålla frekvensomriktare ACS880 och a IE4-klassade motorer. Genom att kombinera högeffektiva motorer med frekvensomriktare kan man ofta minska energiförbrukningen vid flödesreglerade massa- och papperstillämpningar med 30 procent eller mer, enligt ABB.