Skakig återhämtning av världsekonomin

Foto: Business Sweden

Världsekonomin är på god väg att återhämta sig och tudelningen mellan industrin och tjänstesektorn minskar allt eftersom restriktioner lättas. Det skriver Business Sweden i sin senaste rapport Globala Ekonomiska Utsikter som samtidigt påpekar att pandemin inte är över än. Lokala nedstängningar, inte minst i Asien, dämpar den asiatiska tillväxten och spiller över till den globala ekonomin, enligt Business Sweden.

– En hög efterfrågan i kombination med att pandemin fortfarande orsakar lokala nedstängningar av fabriker och hamnar i Asien har lett till en global brist på insatsvaror och förseningar i leveranser, konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

– Det finns en risk att brist på insatsvaror och container- och fraktproblem kvarstår under en längre tid med ihållande högre producentpriser. I ett sådant läge kommer det sannolikt att spilla över även på konsumentpriserna, vilket kan få centralbankerna att strama åt penningpolitiken tidigare än väntat, fortsätter hon.

Sammantaget väntas global BNP växa med 6 procent i år och 4,8 procent 2022 efter ett fall på 3,4 procent i fjol. Analysen visar att många länders BNP är tillbaka på förkrisnivå redan i år och under 2022 är i princip samtliga länder tillbaka på 2019 års BNP-nivå. 

Sveriges ekonomi är tillbaka på förkrisnivå med svensk industri och export som draglok, skriver Business Sweden