Riksbanken fortsätter stimulera

Anders Wiklund/TT: Riksbankschefen Stefan Ingves. Arkivbild.

Tillväxten har tagit fart rejält och inflationen likaså, både i Sverige och omvärlden. Riksbanken bedömer att inflationen kommer att ligga över inflationsmålet på 2 procent det närmaste året.

Men någon penningpolitisk åtstramning är inte i sikte.

"Uppgången bedöms dock vara tillfällig och beror främst på att elpriserna stigit kraftigt. Den underliggande, mer trendmässiga, inflationen är lägre och det dröjer ytterligare ett par år innan KPIF-inflationen mer varaktigt ligger nära 2 procent", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Oväntat mjukt

Susanne Spector tycker att beskedet var oväntat mjukt och konstaterar att Riksbanken bedömer den stigande inflationen som tillfällig.

De signalerar alltså ingen räntehöjning ens mot slutet av 2024, säger hon.

Något hon tycker Riksbankens borde göra med tanke på hur utvecklingen ser ut.

Räntebeskedet låg dock i linje med snittprognosen bland analytiker, även om det i prissättningen på räntemarknaden är tydligt att många investerare tror på räntehöjningar under såväl 2023 som 2024.

Riksbanken bromsar inte heller in stödköpen av obligationer, som fortgår året ut. Dessutom kommer stödköpen fortsätta för att hålla portföljen av obligationer intakt när obligationer förfaller under 2022.

Även där hade man kunnat tänka sig signaler om en nedtrappning längre fram, säger Spector.

Portföljen av värdepapper som Riksbanken har byggt upp består nu av värdepapper för 885 miljarder kronor. Det kan jämföras med nivåer på 335 miljarder för två år sedan.

Bostadsobligationer och statsobligationer utgör de största posterna, men det finns också en del kommunobligationer i portföljen.

Medan stödköpen fortsätter enligt plan i år och nästa år har Riksbanken beslutat att återinföra kravet på säkerheter som banker måste lämna för att låna av Riksbanken.

”Detta eftersom behovet av dessa åtgärder för att garantera likviditetstillgången i det finansiella systemet sedan en tid varit lågt”, skriver Riksbanken i sin penningpolitiska rapport.

Begränsad marknadsreaktion

Marknadsreaktionen var begränsad på räntebeskedet från Riksbanken, som låg i linje med förväntningarna.

Kronan är stabil mot euron och dollarn, medan räntan på den tvååriga svenska statsobligationen sjönk marginellt till minus 0,28 procent. Tioårsräntan ligger stabil på 0,28 procent.

Stockholmsbörsens återhämtning efter gårdagens kursfall tappade först lite fart efter räntebeskedet. Men vid tiotiden tog uppgången fart igen, med ett kurslyft på 0,6 procent.

Riksbankens räntebesked kommer inför flera räntebesked i veckan, bland annat från USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) på onsdag och Norges Bank och Bank of England på torsdag.

Det är bara Norges Bank som väntas höja styrräntan.