Anläggning för pyrolysolja startar upp i Gävle

Foto: Setra

Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem, har nyligen startat upp sin produktionsanläggning i Gävle. Fabriken omvandlar sågspån till bioolja i landets första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel.

– Det känns fantastiskt roligt att vi byggt en helt ny fabrik från grunden som nu är i drift. Den första oljan har producerats och vi är mycket stolta över anläggningen, säger Anders Wigstein, produktionschef på Pyrocell.

Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle.

Pyrolysoljan förädlas till förnybar diesel och bensin vid Preems raffinaderi i Lysekil.

Anläggningen ska producera runt 25 000 ton icke-fossil pyrolysolja per år.