Finska företag utvecklar golvspackel med låg kolavtryck

Foto: Superson Oy

De finska företagen Kiilto och Betolar har inlett ett samarbete för att utveckla golvspackel med lågt koldioxidavtryck. En forsknings- och testfas pågår för fullt och har redan gett lovande resultat, enligt företagen.

– Produktionsmässigt är golvspackel ett av Kiiltos största delområden inom segmentet byggande. Tack vare samarbetet kan vi på ett betydande sätt reducera koldioxidutsläppen vid byggverksamhet, både i Finland och i övriga länder i Nord- och Östeuropa där vi har verksamhet. Vår målsättning är att utnyttja den vid produktutvecklingen insamlade forskningsinformationen vid utvecklingen av våra övriga produkter som har cement som bindemedel så att också dessa kan bli mer miljövänliga, säger Miikka Haapa-aho, direktör för Kiiltos affärsverksamhet inom byggande, i ett pressmeddelande.

Betolar har utvecklat teknologin Geoprime där man ersätter cement i cementbaserade byggmaterial och därigenom kan uppnå ett lägre koldioxidavtryck. Vid tekniken används restprodukter från övriga industrier som bindemedel och stommaterial vid byggande.

– Vi har bland annat tillämpat materialtekniska lösningar för betongindustrin vid tillverkningen av miljövänliga gårdsplattor. Krävande finkemikaliska produktgrupper är mycket intressanta och koldioxidsnåla lösningar som Geoprime har inte tidigare kunnat användas för beläggningar, säger Juha Leppänen, företagets grundare som ansvarar för den tekniska utvecklingen vid Betolar.

Användningen av Geoprime-metoden kräver inga nya produktionslinjer.

– Denna typ av ny kemi är en spännande utmaning vid vår produktutveckling. Det är frågan om en stor förändring som naturligtvis kräver ett omfattande produktutvecklingsarbete för att säkerställa slutproduktens kvalitet. Golvspackel står för en marginell andel av byggandets totala koldioxidutsläpp men minskningen av utsläpp inom denna produktgrupp är betydande. Den minskade miljöpåverkan som implementeras i denna produktgrupp kan senare tillämpas för andra produkter med samma kemiska bas, säger Haapa-aho.