Bergs investerar i ökad kapacitet för tillverkning av fönster och dörrar

Foto: Berg

För att möta en stark efterfrågan på fönster och dörrar av trä i samband med renoveringar och nyproduktion, kommer Bergs dotterbolag Byko-Lat i Lettland att investera för att öka produktionskapaciteten.

En ny lager- och logistikbyggnad om 2 400 kvm kommer att uppföras som ska bidra till mer effektiva flöden inom fabriksområdet och frigöra produktionsytor, som då kan användas mer optimalt. Investeringen uppgår till ca 20 miljoner kronor och beräknas tillskapa en ökad kapacitet på ca 50 procent på fönster och dörrar, med en planerad driftsättning under det första kvartalet 2022.

Efterfrågan på högkvalitativa fönster och dörrar vid renoveringar och nyproduktion är mycket stark, skriver Berg.

Det är framför allt koncernens viktigaste marknad Storbritannien som driver denna utveckling. Under året har Bergs också förvärvat företaget Performace Timber Products Group, PTPG, med ett omfattande försäljnings- och distributionsnätverk inriktat på fönster och dörrar över hela Storbritannien.  Även andra marknader utvecklas positivt.

Berg-koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Lettland och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.