AI-kompetens avgörande när Proact tecknar nytt ramavtal

Proact, en specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar, har tecknat ramavtal med AI Sweden, Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens.

Avtalet ska ge Proact möjlighet att medverka till den fortsatta utbyggnaden av AI Swedens nationella resurs för utveckling av AI-tillämpningar, bland annat inom decentraliserat lärande.

Det nya ramavtalet ska användas vid kommande inköp av produkter och tjänster till Data Factory, en nationell resurs som AI Sweden driver i samarbete med ett 100-tal partners. Dessa erbjuds att komma till centret och samarbeta kring utveckling av prototyper och demos, lära av varandra och accelerera användningen av AI i Sverige.

– AI-utvecklingen går väldigt snabbt och därför är det särskilt angeläget att vi kan ta del av den erfarenhet som våra ramavtalsleverantörer redan har samlat, säger Mats Nordlund, tillförordnad chef för Data Factory på AI Sweden, i ett pressmeddelande.

De första upphandlingarna som planeras under ramavtalet görs för att stärka och utveckla Edge Lab, en testbädd inom AI Swedens Data Factory som etablerats i samarbete med ledande svenska och internationella high-tech bolag. Inom Edge Lab bedrivs tester, samverkan, experiment och utveckling av nästa generations AI-teknik för decentraliserat lärande.