Stora Enso bygger återvinningslinje för vätskekartong i Polen

Ostroleka. Foto: Stora Enso

Efter en förstudie har Stora Enso beslutat att uppföra en storskalig återvinningslinje för kartong vid sin produktionsenhet i Ostrołęka i Polen.

Den nya anläggningen kommer att tredubbla den årliga kapaciteten i Polen för återvinning av använda dryckeskartonger, från 25 000 till 75 000 ton. Detta innebär enligt Stora Enso att landets totala försäljningsvolym av dryckeskartonger kan återvinnas, samt det som kommer in från grannländer, inklusive Ungern, Slovakien och Tjeckien.

Investeringen är ett samarbete mellan Stora Enso och Tetra Pak.

Den totala investeringen ligger på 29,1 miljoner euro. Stora Enso kommer att investera 17 miljoner euro i en anläggning som tillvaratar kartongfibrer. Tetra Pak investerar tillsammans med Plastigram totalt 12,1 miljoner euro för att bygga en andra anläggning. Polymer och aluminium kommer att tillvaratas och återvinnas separerat med hjälp av en patenterad separationsteknologi. Båda anläggningarna ska enligt tidplan vara i drift i början av 2023.

De separerade materialen kommer att återanvändas som råmaterial inom olika användningsområden. Återvunna fibrer kommer att integreras i Stora Ensos återvunna kartong. De separerade polymerna och aluminiumet kommer enligt Stora Enso att få nytt liv i form av olika produkter, såsom pellets och folier.

Målet med investeringen är att bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi på nationell nivå.  

– Idag är dryckeskartonger återvinningsbara. De samlas in och återvinns i stor skala när avfallshantering och infrastruktur för återvinning finns på plats. Men det räcker inte för oss, varför vi söker möjligheter för återvinning i hela värdekedjan. Avsikten är förbättra återvinningen av kartonger samt att utveckla lösningar som effektivt återvinner alla förpackningskomponenter, inklusive polymer och aluminium, säger Charles Brand, VD för Tetra Pak Europe & Central Asia, i ett pressmeddelande.