Industrivärden säljer alla sina SSAB-aktier för 2 miljarder kronor

Foto: SSAB

Investmentbolaget Industrivärden säljer samtliga sina aktier i SSAB till ett värde av omkring 2 miljarder kronor. Det skriver Dagens industri.

Enligt SSAB:s styrelseordförande Bengt Kjell får försäljningen ingen direkt effekt på bolaget.

– Nej, inte direkt. Bolaget har en stark finansiell ställning och en bra ledning. Vi har en låg skuldsättning och verksamheten går väldigt bra, så jag kan inte se att bolaget påverkas någonting av detta, säger han till Di.

Bakgrunden till försäljningen är att Industrivärlden vill frigöra kapital till alternativa investeringar.

I en kommentar till försäljningen till Dagens Juridik säger Industrivärdens vd, Helena Stjernholm:

– Industrivärden har varit en långsiktig och engagerad ägare med ett betydande aktieinnehav i SSAB sedan 1994. Inom ramen för vår ägarroll har vi aktivt deltagit i flera viktiga utvecklingssteg, såsom till exempel inriktningen mot produktområden med högre marginal, ökat hållbarhetsfokus samt förvärven av amerikanska IPSCO och finska Rautaruukki. SSAB är idag en framstående aktör inom specialstål med en ledande position i utvecklingen av fossilfritt stål. I april 2018 avyttrade vi drygt hälften av vår investering i SSAB och nu har det återstående innehavet sålts. Därmed frigör vi kapital till alternativa investeringar.