Kinas slopade skattereduktion sätter den rostfria världen i gungning

Foto: Damstahl

Exportörer av stål från Kina har sedan länge fått en skattereduktion på 13 procent på allt stål som man exporterar ur landet. Nyligen beslutade Kina att skattereduktionen ska upphöra, redan från och med den 1 maj.

Enligt Damstahl, en av de största grossisterna när det gäller rostfritt stål i Sverige, har den slopade skattereduktionen satt hela den rostfria världen i gungning då Kina är den utan jämförelse största producenten av rostfritt stål i världen. Det har fått till konsekvens att priserna stiger ytterligare, snabbt och kraftfullt.