Sweco bli teknikkonsult för ny litiumgruva i Finland

Foto: Keliber

Sweco har valts till teknikkonsult av finska Keliber för deras litiumprojekt i Finland, en planerad litiumgruva med tillhörande koncentratoranläggning och litiumhydroxidanläggning.

Byggstart är planerad till 2022 och produktionen väntas komma i gång 2024.

Kelibers mål är att bli det första europeiska företaget som producerar hållbar litiumhydroxid för batterier från egen malm 2024. Enligt Keliber väntas efterfrågan på litium öka kraftigt som en följd av ökad digitalisering och elektrifieringen av transporter.