Ett enat innovationssystem för Östra Mellansverige

Christer Karlsson, projektledare för FL4i.

Ett nytt projekt, FastLane 4 industry (FL4i), ska skapa snabba vägar för industrin in till innovationssystemet i de fem län som utgör Östra Mellansverige. Det är fem organisationer, ett från varje län, som har valt att gå samman och hitta former för samarbete. De fem parterna är Alfred Nobel Science Park, Automation Region, Innovative Materials Arena, MITC samt STUNS Life Science.

FastLane 4 industry ska säkerställa att företag, oavsett var i Östra Mellansverige de har sitt säte, ska kunna ta del av alla erbjudanden som finns. Exempelvis finns inom Östra Mellansverige Sveriges nationella kluster för automation – Automation Region, som genom projektet kan erbjuda sin expertis inom ett större geografiskt område.  

Inom ramen för samarbetet kommer organisationerna bland annat att utveckla ett webbaserat verktyg som ska göra det lättare för företag och affärscoacher att hitta rätt stöd. Verktyget kommer att kallas Cluster Share och innehålla beskrivningar av konkreta tjänster som företagen kan ta del av. Cluster Share beräknas vara igång innan sommaren, och innan dess finns hemsidan www.fl4i.se med kortfattad information.