Förarlösa bilar kräver nya agila arbetssätt

Fredrik Warg. Foto: Rise

Förarlösa fordon kräver agila arbetssätt inom fordonsindustrin, menar Rise. Det innebär ett helt nytt synsätt på bilen, som inte ses som färdig när den lämnar fabriken:

– Vi kan inte längre se ett fordon som färdigt när det rullar ut från fabriken. Eftersom självkörande fordons nya, mer avancerade funktioner måste kunna tolka sin omvärld och ta rätt beslut vid varje situation som uppkommer är det en utmaning att se till att produkten både är säker och ger bra prestanda, till exempel att den klarar olika trafik- eller väderförhållanden, säger Fredrik Warg, projektledare och senior forskare på RISE,  i ett pressmeddelande.

– För att ge bästa kundvärde under hela produktens livstid måste den kunna uppdateras för att gradvis förbättra prestanda allteftersom vi lär oss mer, till exempel hur man ska kunna köra säkert under olika driftsförhållanden, eller om omvärldsförhållandena förändras, till exempel nya trafikregler tillkommer, tillägger han.

RISE har därfö sjösatt ett nytt projekt tillsammans med åtta företag och forskningsutförare för att ta fram nya metoder och arbetssätt som stödjer agil utveckling av säkerhetssystem till framför allt uppkopplade och självkörande fordon.

Att arbeta med agil utveckling och kontinuerliga uppdateringar av komplexa säkerhetskritiska funktioner ställer höga krav och innebär att arbetssätten inom fordonsindustrin behöver förändras.

-    Agil utveckling är vedertaget i många andra fall, men när det gäller säkerhetskritiska funktioner tillkommer uppgiften att visa att produkten fortfarande är säker för varje uppdatering man släpper. Där saknas det fortfarande metoder som fungerar tillräckligt bra för fordonsfunktioner med hög nivå av automation, menar Fredrik Warg.

 

Projektet SALIENCE4CAV leds av RISE och projektparter är Agreat, Comentor, Epiroc, KTH, Qamcom, RISE, Semcon, Veoneer och Zenseact. Målet är att utveckla analysmetoder och arbetsprocesser för utveckling av säkra uppkopplade och automatiserade fordon. Projektet kommer att arbeta med frågor som:

•    Hur hanteras och uppdateras ett så kallat ”safety case” (bevisning att en produkt är säker) i agil utveckling?

•    Hur hanteras interaktionen mellan människa och maskin av säkerhetsbevisningen vid förändringar, till exempel när en funktion uppdateras?

•    Hur anpassas arkitekturen för att stödja frekventa uppdateringar och användning av insamlade data för att stegvis förbättra funktionaliteten?

•    Hur säkerställs att ett fordon alltid hanterar risker på ett adekvat sätt vid till exempel funktionsbortfall?

•    Hur fördelas säkerhetsegenskaperna mellan kooperativa fordon?