Sandvik-förvärv en av kvartalets största gränsöverskridande gruvtransaktioner

Foto: DSI Underground

Marknadsanalysföretaget Global Data har kartlagt de största gränsöverskridande transaktionerna inom gruv- och metallindustrierna i världen under fjärde kvartalet 2020. På tredje plats hamnar Sandviks förvärv av bergförstärkningsleverantören DSI Underground för 1,15 miljarder dollar.

DSI Underground har cirka 2 000 anställda och är verksamt i omkring 70 länder. När affären offentliggjordes i december 2020 sade Henrik Ager, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions:

- Med världens mest omfattande erbjudande inom markstöd- och bergförstärkning, kompletterar DSI Underground:s produktutbud vårt befintliga erbjudande och tillåter oss leverera större värde och förbättrad säkerhet till våra kunder. Avtalet ger DSI Underground tillgång till Sandviks betydande forskning och utveckling, globala service- och försäljningsnätverk samtidigt som det kompletterar Sandviks växande eftermarknadsaffär och stärker vår ledande position inom tunnel- och gruvdrift under jord.

Kvartalets största gränsöverskridande transaktion inom gruv- och metallindustrierna var Nova Resources förvärv av KAZ Minerals för 2,39 miljarder dollar.