Daimler och Volvo bildar bränslecellsbolaget cellcentric

Ska utveckla bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar. Foto: Volvo

Daimler Truck och Volvokoncernen har genomfört en transaktion för att bilda det tidigare aviserade bränslecellssamarbetet. Volvokoncernen har förvärvat 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell & Co. KG för cirka 6,3 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis. Ambitionen är att göra det nya joint venture-bolaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller och därmed hjälpa världen att ta ett stort steg mot klimatneutrala och hållbara transporter fram till 2050. Daimler Truck och Volvokoncernen har kommit överens om att döpa om företaget till cellcentric GmbH & Co.

Det gemensamägda bolaget kommer att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, men också för andra applikationer. Ett viktigt mål för Daimler Truck AG och Volvokoncernen är att börja med kundtester av lastbilar med bränsleceller inom en treårsperiod och att påbörja serietillverkning under andra halvan av detta decennium.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG äger lika stora andelar i samriskbolaget, men fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra områden såsom fordonsteknik och bränslecellintegration i lastbilar.