Valutecs försäljning till Centraleuropa har fyrdubblats på ett halvår

Kanaltork. Foto: Valutec

Virkestorkspecialisten Valutec meddelar att det senaste halvårets försäljning till Tyskland och Österrike uppgår till ett ordervärde på drygt 250 miljoner kronor för Valutec, vilket är en fyrdubbling jämfört med årsgenomsnittet de senaste fem åren.

Enligt Valutec är förklaringen låga timmerpriser tillsammans med en hög efterfrågan på träprodukter. Det innebär att sågverken i Centraleuropa går på offensiven och investerar i ökad kapacitet. En stor anledning till den ökade efterfrågan är omställningen till ett ökat byggande i trä, tror företaget. Till exempel har förädlade träprodukter som byggdelar i KL- och limträ tagit marknadsandelar från stål och betong. Det har i sin tur medfört högre kvalitetskrav från kunderna.

– De höjda kvalitetskraven på de här marknaderna har skapat öppningar för våra kanaltorkar, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

De högre kvalitetskraven har också medfört att större volymer av virke behöver torkas i moderna anläggningar.

– Det gör att fler sågverk behöver investera och många har valt våra kanaltorkar när de expanderat.