Allt mer järnmalm passerar Luleå hamn

Foto: Jacob Nilsson, Brightnest

Utlastningen av järnmalm i Luleå hamn ökade med 32 procent 2020 och var hamnens största sedan 2011. Det skriver Luleå hamn i ett pressmeddelande. Hamnens godsomsättning generellt växte kraftigt.

 

– Vi har upplevt en oerhört stark utveckling, trots rådande pandemi. Det är ett direkt resultat av en fortsatt stabil och positiv tillväxt för basindustrin och näringslivet i Luleå och Norrbotten, säger Luleå Hamns VD Henrik Vuorinen.

 

 

Den totala godsomsättningen i hamnen ökade med 16 procent och antalet anlöp med 7,2 procent jämfört med föregående år. Utlastningen av järnmalm från Sandskär ökade med 32 procent till 5620 000 ton.  

Luleå Hamn menar att det positiva resultatet stärker satsningen på projekt Malmporten som förväntas kunna öka hamnens volymer med 5 miljoner ton. Malmporten, som är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, kommer fördjupa farleden med 6 meter och på så sätt säkerställa att större, fullt lastade fartyg i framtiden kan trafikera hamnen.

 

 Den planerade muddringen genom Malmportsprojektet kommer fördjupa farleden till ett maximalt djupgående av 15 meter för sjöfrakt.

Muddringsmassorna kommer bland annat användas för att utvidga landytorna i anslutning till hamnområdet. Projekt Malmporten är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket.