Peter Levisson ny vd för Zert AB

Foto: Zert

Zert styrelse har utsett Peter Levisson till ny vd för Zert AB. Peter Levisson ersätter Annica Eklundh.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera Peter Levisson som ny vd i Zert AB. Han har helt rätt kompetens och profil för att utveckla Zert AB inom ramen för den expansionsstrategi som styrelsen tagit fram. Med en bakgrund som Marknadschef på Trimma AB har han en förståelse för utvecklingskraften i ett ingenjörsföretag och den innovationsdrivna kultur som finns, säger Frank Hedestig, ordförande i Zert AB.

Annica Eklundh går vidare till nya uppgifter i företaget och fortsätter också i styrelsen för Zert AB.

- Jag känner mig oerhört stolt över att få tillträda som vd på Zert och är imponerad av hur styrelsen och bolaget arbetar. Zert är ett företag med väldigt tung kompetens. Det ska verkligen bli spännande att få vara en del av den expansion Zert gör som SaaS-bolag, säger Peter Levisson, tillträdande vd i Zert AB.

Zert AB är ett Ingenjörs- och It-företag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Företaget erbjuder kvalificerade tekniska tjänster till Process- och tillverkningsindustri.