Per Matses utsedd till tf VD för Sveaskog

Foto: Sveaskog

Styrelsen i Sveaskog har utsett Per Matses, tidigare CFO och vice VD, till tillförordnad VD från och med den 18 januari 2021, efter det att Hannele Arvonen lämnat som VD.

I ett pressmeddelande skriver Sveaskog att företaget står inför flera utmaningar och att den ”strategiska inriktning Sveaskog antagit kommer att ställa krav på ett tydligt och omfattande utvecklings- och förändringsarbete, varför styrelsen beslutat att genomföra ett ledarskifte”.

– Hannele Arvonen har gjort ett utmärkt arbete med att fånga synpunkter, förslag och insikter från organisationen, men styrelse och VD saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras varför våra vägar nu skiljs, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog.

Rekrytering av ny vd inleds omgående. Under rekryteringsprocessen kommer Per Matses, tidigare CFO och vice VD, att inneha rollen som tillförordnad VD.