Protoma AB förvärvar företag i Piteå och Luleå

Foto: Protoma

Protoma AB inleder en storsatsning på Norrland genom två nya företagsförvärv. Det är Melatec AB i Piteå och Lagers Maskin & Consulting AB (LMC) i Luleå som från den 1 januari 2021 kommer att ingå i den nybildade divisionen Protoma Norr.

Protoma AB är ett av fyra företag ingående i Erinova Group. Huvudkontoret ligger i Göteborg och Protoma har också verkstäder i Göteborg, Karlshamn, Landskrona och Stenungsund.

Tillsammans med systerföretagen MLT Maskin & Laserteknik, Runtime Engineering och Relcon Reliability Consulting arbetar Protoma mot det gemensamma målet att vara en komplett helhetsleverantör till svensk industri. Protomas spetskompetens ligger inom området avtätningsteknik och underhållsservice med kunder inom exempelvis livsmedels- och kemiindustrin, petrokemisk industri, pappers- och massaindustrin, marinen och kommuners renings- och vattenverk.

Under 2020 startade Erinova Group företaget Relcon Reliablity Consulting i Göteborg. Etableringen beskrevs som en viktig pusselbit mot målet att göra företagsgruppen till en helhetsleverantör. Andreas Eriksson som är VD för Protoma AB ser också på de nu aktuella förvärven som två viktiga pusselbitar.

– För att kunna stötta industrin på rätt sätt krävs det resurser och tillsammans med de nya medarbetarna från LMC och Melatec får vi den organisation som krävs för en långsiktig satsning i Norrland. Det känns fantastiskt roligt att vi kan göra detta tillsammans och att ägarna på båda bolagen känner samma entusiasm som vi på Protoma, säger han.