Atlas Copco investerar i nya ångpannor

Bild: Atlas Copco

2020 investerade Atlas Copco Rental i fler nya ångpannor och tillbehör för leverans under åren 2020 - 2021.

Atlas Copco förvärvade under 2018 Location Thermique Service (LTS), ett franskt företag specialiserat på uthyrning av ångpannor. LTS blev en del av divisionen Atlas Copco Specialty Rental och med förvärvet kan Atlas Copco Rental tillhandahålla tillfälliga lösningar för både ånga, tryckluft, el och kväve.

I hyresflottan finns för närvarande ångpannor med kapacitet från 1,3ton/timme upp till 16 ton/timme med ett brett utbud av olika tillbehör.

Ångpannornas visuella utseende kommer också att uppdateras.