Björneborg Steel varslar 25 om uppsägning

Foto: Björneborg Steel

Björneborg Steel tvingas varsla 25 anställda om uppsägning. Det skriver SVT. Varslet berör 10 tjänstemän och 15 kollektivanställda av företagets totalt 179 anställda.

Enligt företaget beror varslet på den pågående pandemin som kraftigt minskat efterfrågan på företagets produkter, något som märktes av redan i våras.

”Företaget har hittills lyckats dämpa effekten med hjälp av statliga stödåtgärder såsom korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och andra kostnadsreducerande samt likviditetsförbättrande åtgärder, till exempel omförhandling av betalningsvillkor för kunder och leverantörer. Vi konstaterar dock att utifrån dagens scenario räcker inte detta för att vi skall kunna säkra en lönsam verksamhet och fortsatt drift med nuvarande dimensionering och kostnadsmassa”, skriver Björneborg Steel i ett pressmeddelande.